07 junio 2009

Assumir

La virtut del bon fenomenòleg és la seva perfecció en el mirar, saber disposar adequadament el seu esperit per captar de cada realitat allo que es original.

No hay comentarios: